Microsoft Teams EN: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc | WIT Szkoła Wyższa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
=Meeting=
 
=Meeting=
== Dołączenie do spotkania bez logowania w Microsoft Teams ==
+
== Joining the meeting without logging in Microsoft Teams ==
# Kliknij w otrzymany '''link''' aby dołączyć do spotkania
+
# To join the meeting click on the link  
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-01-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-01-en.png">
# Jeżeli na stronie wyświetli się komunikat '''Otworzyć Microsoft Teams?''' kliknij '''Anuluj'''
+
# If the page displays the message '''Open Microsoft Teams?''' choose '''Cancel '''
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-02-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-02-en.png">
# Kliknij przycisk '''Kontynuuj w tej przeglądarce'''
+
# Click the button '''Continue on this browser'''
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-03-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-03-en.png">
# Kliknij '''Zezwalaj''' aby zezwolić przeglądarce na korzystanie z kamery i mikrofonu.
+
# Click '''Allow''' to allow  the browser for using your camera and microphone
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-04-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-04-en.png">
# Wprowadź imię i nazwisko, a następnie kliknij '''Dołącz teraz'''
+
# Enter your name and then click '''Join now'''
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-05-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-05-en.png">
# Zaczekaj aż osoba prowadząca spotkanie wpuści Cię na nie
+
# Wait for the host of the meeting  to let you in
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-06-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-link-06-en.png">
  
 
== Meeting controls==
 
== Meeting controls==
 
* Buttons
 
* Buttons
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-rozlacz.jpg"> – rozłącz spotkanie
+
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-rozlacz.jpg"> – hang up the meeting
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-udostepnianie.jpg"> – rozpocznij udostępnianie
+
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-udostepnianie.jpg"> – start sharing
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-zatrzymaj-udostepnianie.jpg"> – zatrzymaj udostępnianie
+
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-zatrzymaj-udostepnianie.jpg"> – stop sharing
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-uczestnicy.jpg"> – pokaż uczestników (dodaj uczestników)
+
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-uczestnicy.jpg"> – show participants (add participants)
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-wiecej-dzialan.jpg"> – więcej działań
+
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-wiecej-dzialan.jpg"> – more actions
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-pokaz-konwersacje.jpg"> – pokaż konwersację (czat spotkania)
+
*: <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-pokaz-konwersacje.jpg"> – show conversation (meeting chat)
  
=== Share Desktop/Window===
+
=== Sharing your screen/window  ===
# Aby udostępnić ekran/okno podczas prowadzonego spotkania kliknij przycisk '''Udostepnij'''.
+
# To share your screen or opened window during the meeting click the button '''Share'''
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-01-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-01-en.png">
# Następnie z rozwiniętego menu wybierz '''ekran''' lub '''otwarte okno''', które chcesz udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania.
+
# Then, choose '''Browse''' and '''upload from my computer''' in your menu besides your „Power point” caption and upload the file which you want to share with all the participants of the meeting
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-02-screen-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-02-screen-en.png">
# Podczas udostępniania w prawym dolnym rogu oraz na górze ekranu (dopiero po najechaniu kursorem) wyświetlane jest menu
+
# While sharing, the menu is displayed in the lower right corner as well as at the top of the screen (only after the cursor moves over it)
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-03-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-03-en.png">
# Aby zakończyć udostępnianie kliknij przycisk '''zatrzymaj udostępnianie''' <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-zatrzymaj-udostepnianie.jpg">
+
# To stop sharing, click the button '''stop presenting''' <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-zatrzymaj-udostepnianie.jpg">
  
=== Share PowerPoint===
+
=== Sharing PowerPoint ===
# Aby udostępnić prezentację podczas prowadzonego spotkania kliknij przycisk '''Udostepnij'''.
+
# To share PowerPoint during the meeting click the button '''Share'''
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-01-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-01-en.png">
# Następnie z rozwiniętego menu w kolumnie PowerPoint wybierz '''Przeglądaj''', a następnie '''załaduj plik z komputera''' i wybierz prezentację którą chcesz udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania.
+
# Then, choose '''Desktop''' or '''Window''' which you want to share with all the participants of the meeting
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-02-pp-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-02-pp-en.png">
# Podczas udostępniania w prawym dolnym rogu oraz na górze ekranu (dopiero po najechaniu kursorem) wyświetlane jest menu
+
# While sharing, the menu is displayed s at the top of the window
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-03-en.png">
+
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-03-pp-en.png">
# Aby zakończyć udostępnianie kliknij przycisk '''zakończ prezentację'''
+
# To stop sharing, click the button '''stop presenting'''
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-03-zakoncz-prezentacje.jpg">
 
  
=== Share Microsoft Whiteboard ===
+
=== Sharing the board (Microsoft Whiteboard) ===
# Aby udostępnić Microsoft Whiteboard podczas prowadzonego spotkania kliknij przycisk '''Share content'''.
+
# To share Microsoft Whiteboard during the meeting click the button '''Share content'''
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-01-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-01-en.png">
# Następnie z rozwiniętego menu wybierz '''Microsoft Whiteboard'''
+
# Then, choose '''Microsoft Whitebord''' from the drop-down menu
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-02-board-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-02-board-en.png">
# Tablica jest gotowa do użycia – tablica jest udostępniona wszystkim uczestnikom spotkania.
+
# The board is ready for use - the board is shared with all meeting participants
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-03-board-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-03-board-en.png">
# Aby zakończyć udostępnianie kliknij przycisk '''zakończ prezentację''' (menu pojawi się po najechaniu kursorem na dół okna Microsoft Teams)
+
# To stop sharing, click the '''stop presenting''' button
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-04-board-en.png">
 
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-share-04-board-en.png">
 +
 +
=== Nagrywanie spotkania ===
 +
# To start recording a meeting click the button '''more actions''' <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-wiecej-dzialan.jpg">
 +
# Then, choose '''start recording''' from the drop-down menu
 +
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-record-01-en.png">
 +
# Now, the meeting is being recorded
 +
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-record-02-en.png">
 +
# To stop recording the meeting click the button '''more actions again''' <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-wiecej-dzialan.jpg"> and choose '''stop recording'''
 +
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-record-03-en.png">
 +
# Confirm using the button '''stop recording'''
 +
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-record-04-en.png">
 +
# All the recordings of the current meeting are displayed in the meeting chat - to see them, click the '''show conversation''' icon <img src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-btn-pokaz-konwersacje.jpg">
 +
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-record-05-en.png">
 +
# After you stop recording, wait a while for it to be saved. After a while, you can share the recording
 +
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-record-06-en.png">
 +
# All our recordings are saved in Microsoft Stream [https://web.microsoftstream.com/studio/videos Microsoft Stream] from where we can download, delete, share or edit them
 +
#: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/microsoft/teams/mt-record-07-en.png">

Aktualna wersja na dzień 02:13, 5 gru 2020

Meeting

Joining the meeting without logging in Microsoft Teams

 1. To join the meeting click on the link
 2. If the page displays the message Open Microsoft Teams? choose Cancel
 3. Click the button Continue on this browser
 4. Click Allow to allow the browser for using your camera and microphone
 5. Enter your name and then click Join now
 6. Wait for the host of the meeting to let you in

Meeting controls

 • Buttons
  – hang up the meeting
  – start sharing
  – stop sharing
  – show participants (add participants)
  – more actions
  – show conversation (meeting chat)

Sharing your screen/window

 1. To share your screen or opened window during the meeting click the button Share
 2. Then, choose Browse and upload from my computer in your menu besides your „Power point” caption and upload the file which you want to share with all the participants of the meeting
 3. While sharing, the menu is displayed in the lower right corner as well as at the top of the screen (only after the cursor moves over it)
 4. To stop sharing, click the button stop presenting

Sharing PowerPoint

 1. To share PowerPoint during the meeting click the button Share
 2. Then, choose Desktop or Window which you want to share with all the participants of the meeting
 3. While sharing, the menu is displayed s at the top of the window
 4. To stop sharing, click the button stop presenting

Sharing the board (Microsoft Whiteboard)

 1. To share Microsoft Whiteboard during the meeting click the button Share content
 2. Then, choose Microsoft Whitebord from the drop-down menu
 3. The board is ready for use - the board is shared with all meeting participants
 4. To stop sharing, click the stop presenting button

Nagrywanie spotkania

 1. To start recording a meeting click the button more actions
 2. Then, choose start recording from the drop-down menu
 3. Now, the meeting is being recorded
 4. To stop recording the meeting click the button more actions again and choose stop recording
 5. Confirm using the button stop recording
 6. All the recordings of the current meeting are displayed in the meeting chat - to see them, click the show conversation icon
 7. After you stop recording, wait a while for it to be saved. After a while, you can share the recording
 8. All our recordings are saved in Microsoft Stream Microsoft Stream from where we can download, delete, share or edit them