Zakładka Dane osobowe

Z Pomoc | Akademia WIT
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podgląd aktualnych danych osobowych użytkownika.

  • Dane podstawowe - imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny i zameldowania.
  • Informacje o wykształceniu - ukończone szkoły, znajomość języków obcych.
  • Informacje dodatkowe - służba wojskowa, informacje o pracodawcy.
  • Dane pracownicze - podstawowe dane pracownika, a dodatkowo możliwość ustawienia pozaszkolnego adresu e-mail.
  • Aktualizacja danych - formularz zmiany danych korespondencyjnych, w tym pozaszkolnego adresu e-mail.