Virtual Private Network

Z Pomoc | Akademia WIT
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konfiguracja Virtual Private Network (VPN)

Windows 10

 1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie Windows Start i wybieramy Połączenia sieciowe
 2. Wybieramy zakładkę VPN, a następnie klikamy Dodaj połączenie VPN
 3. Dodajemy nowe połączenie VPN wypełniając pola:
  Dostawca sieci VPN: Windows (wbudowane)
  Nazwa połączenia: WIT
  Nazwa lub adres serwera: vpn.wsisiz.edu.pl
  Typ sieci VPN: automatycznie
  Typ informacji logowania: Nazwa użytkownika i hasło
  Klikamy Zapisz
 4. Klikamy nowo utworzone połączenie VPN (WIT)
 5. Klikamy Połącz
 6. Wpisujemy login i hasło systemowe i klikamy OK
 7. Zostaliśmy połączeni

Windows 7

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji połączenia z bramą VPN w systemie Windows 7.

 1. Klikamy menu Start i wybieramy Panel sterowania
 2. W oknie Panelu sterowania z pozycji Sieć i Internet klikamy ikonkę Wyświetl stan sieci i zadania.
 3. W oknie Centrum sieci i udostępniania wybieramy odnośnik Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.
 4. Wybieramy opcję połączenia – Połącz z miejscem pracy. Klikamy “Dalej”.
 5. Wybieramy łączenie za pośrednictwem połączenia Internetowego (VPN).
 6. Wpisujemy vpn.wsisiz.edu.pl jako adres oraz dowolną nazwę (np. VPN WIT). Dodatkowo zaznaczamy opcję Nie łącz teraz. Klikamy “Dalej”
 7. Podajemy swój login oraz hasło systemowe. Klikamy “Utwórz”
 8. Klikamy Zamknij.
 9. Wracamy do okna Centrum sieci i udostępniania i wybieramy odnośnik Połącz z siecią.
 10. VPN WIT powinien pojawić się na liście połączeń, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy menu Właściwości.
 11. Przechodzimy do zakładki zabezpieczenia i zaznaczamy opcję Zaawansowane i aprawdzamy czy ustawienia są takie same jak na obrazku. Klikamy OK i zamykamy okno ustawień zaawansowanych.
 12. Ponownie klikamy Połącz z siecią.
 13. Klikamy w połączenie VPN WIT a następnie Połącz.
 14. Wpisujemy hasło systemowe i klikamy Połącz – powinniśmy uzyskać dostęp do bramy VPN.

Windows Vista

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji połączenia z bramą VPN w systemie Windows Vista.

 1. Po zalogowaniu przechodzimy do Panelu sterowania – klikamy menu Start i wybieramy Panel sterowania
 2. W oknie Panelu sterowania klikamy ikonkę Centrum sieci i udostępniania
 3. W oknie Centrum sieci i udostępniania wybieramy odnośnik Skonfiguruj połączenie lub sieć
 4. Wybieramy konfigurację połączenia VPN. Klikamy “Dalej”
 5. Wybieramy łączenie za pośrednictwem Internetu
 6. Wpisujemy vpn.wsisiz.edu.pl jako adres oraz dowolną nazwę (np. VPN WIT). Klikamy “Dalej”
 7. Podajemy swój login oraz hasło systemowe. Zaznaczamy dodatkowo opcję Nie łącz teraz. Klikamy “Utwórz”
 8. Klikamy Zamknij
 9. Wracamy do okna Centrum sieci i udostępniania i wybieramy odnośnik Połącz z siecią
 10. VPN WIT powinien pojawić się na liście połączeń, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy menu Właściwości
 11. Przechodzimy do zakładki zabezpieczenia i zaznaczamy opcję Zaawansowane i klikamy przycisk Ustawienia…
 12. Sprawdzamy czy ustawienia są takie same jak na obrazku. Klikamy OK i zamykamy okno ustawień zaawansowanych
 13. Po zmianie ustawień klikamy Połącz, jeśli nie zapamiętaliśmy hasła należy je jeszcze raz wprowadzić. Po kliknięciu przycisku Połącz powinniśmy uzyskać dostęp do bramy VPN

Windows XP

Aby połączyć się z bramą VPN wykonujemy kolejno.

 1. Klikamy Start->Ustawienia->Panel Sterowania
 2. W oknie Panelu Sterowania klikamy ikonę “Połączenia sieciowe”
 3. W oknie Połączenia sieciowe klikamy na “Utwórz nowe połączenie”
 4. Powinien pojawić się “Kreator nowego połączenia”. Klikamy “Dalej”
 5. Wybieramy opcję “Połącz z siecią w miejscu pracy” i klikamy “Dalej”
 6. Wybieramy opcję “Połączenie wirtualnej sieci prywatnej” i klikamy “Dalej”
 7. Wpisujemy nazwę dla naszego połączenia VPN (np. VPN-wsisiz) i klikamy “Dalej”
 8. Wpisujemy nazwę hosta : vpn.wsisiz.edu.pl i klikamy “Dalej”
 9. Klikamy “Zakończ”
 10. W oknie “Łączenie z VPN – wsisiz” klikamy na “Właściwości”
 11. Przechodzimy do karty “Zabezpieczenia” i klikamy na “Ustawienia”
 12. Z listy “Szyfrowanie danych” wybieramy “Wymagaj szyfrowania (rozłącz jeśli odmawia), następnie zaznaczamy opcję poniżej “Zezwalaj na użycie tych protokołów” i wybieramy tylko opcję “Microsoft CHAP wersja 2 (MS-CHAPv2)” Następnie klikamy OK.
 13. Wpisujemy swój login poprzedzony domeną WSISIZ.EDU.PL oraz hasło systemowe i klikamy “Połącz”.

Uwaga. Domyślnie WindowsXP ustawia bramę VPN jako domyślne połączenie internetowe (VPN staje sie default route’em). Oznacza to, że cały ruch do Internetu jest kierowany do sieci WSISiZ i stamtąd idzie dalej w świat (tak jakbyśmy pracowali w sieci WSISiZ). Jeśli z jakichś przyczyń VPN nie stanie się bramą domyślną przechodzimy do:

Start->Panel Sterowania->Połączenia sieciowe->Właściwości połączenia VPN->Zakładka Sieć->Protokół internetowy TCP/IP->Właściwosci->Zaawansowane->Zaznaczamy opcję Użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej.

Mac OS

Aby połączyć się z bramą VPN wykonujemy kolejno.

 1. Przejdź do „Preferencje systemowe”, następnie, z sekcji „Internet i połączenia bezprzewodowe” wybierz „Sieć”.
 2. Dodaj nowe połączenie sieciowe klikając w „+”.
 3. Następnie w polu „Interfejs” wybierz „VPN”, w polu „Typ VPN” wybierz „PPTP” i wpisz nazwę usługi np. „WIT”. Kliknij „Utwórz”.
 4. W polu: „Adres serwera” – wpisz vpn.wsisiz.edu.pl
  W polu: „Nazwa konta” – wpisz swój login WIT.
  Następnie kliknij „Ustawienia uwierzytelniania…
 5. Wpisz hasło systemowe WIT. Kliknij „OK”.
 6. Kliknij „Połącz”
 7. Zostałeś połączony z VPN WIT