Microsoft Forms

Z Pomoc | Akademia WIT
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tworzenie testów i ankiet z wykorzystaniem Microsoft Forms

Oprogramowanie Microsoft Forms umożliwia łatwe tworzenie testów i ankiet a także prezentację i analizę otrzymanych wyników.

Logowanie się do Microsoft Forms

 1. W tym celu logujemy się do portal.office.com korzystając z konta szkolnego w office365 (login@office.wit.edu.pl)
 2. Klikamy na Forms

Tworzenie pierwszego formularza

 1. Klikamy Utwórz nowy formularz
 2. Rozpoczynamy tworzenie ankiety lub testu
  Klikamy na Dodaj nowy
 3. Klikamy na napis „Formularz bez tytułu”
 4. Wpisujemy nazwę testu/ankiety
 5. Możemy też wprowadzić opis który ułatwi nam rozpoznanie konkretnego testu/ankiety. Nie jest to jednak wymagane.
  Dodatkowo mamy możliwość wstawienia zdjęcia do przygotowywanego testu /ankiety klikamy na wstaw obraz
 6. Obraz możemy wyszukać w Internecie (zakładka wyszukiwanie obrazów i Bing), wybrać plik na OneDrive (zakładka OneDrive) lub wybrać plik z lokalnego komputera (zakładka Przekaż).
 7. Wpisujemy w okno wyszukiwarki Bing słowo kluczowe np. wsisiz, przeglądamy wyniki i wybieramy grafikę. Klikamy Dodaj
 8. Następnie przystępujemy do wpisywania pytań testu/ankiety – Klikamy na Dodaj nowy

Wybór typu pytania

 1. Wybieramy typ pytania. Mamy do dyspozycji 6 rodzajów pytań gdzie cztery podstawowe to: Wybór, Tekst, Ocena, Data. Dwa dodatkowe typy są widoczne po kliknięciu ikonki Więcej typów pytań (Klasyfikacja i Likerta).
 2. Najbardziej popularnym typem pytania jest Wybór. Takie pytanie może przybierać formę pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.
  Zaznaczamy Wybór i klikamy na Wybór
 3. Wpisujemy pytanie oraz odpowiedzi do wyboru. Jeżeli chcemy mieć więcej niż dwie opcje do wyboru to klikamy na Dodaj opcję
 4. Wpisujemy kolejne odpowiedzi do wyboru.
  Możemy dodać opcje Inne – aby studenci mieli możliwość wpisywania swoich propozycji.
 5. Ustawiamy formę pytania Wiele odpowiedzi – oznacza że wiele odpowiedzi jest prawidłowych a także czy oddzielenie odpowiedzi na dane pytanie jest wymagane do zakończenia testu/ankiety.
 6. W podobny sposób wpisujemy wszystkie pytania ankiety/testu. Każde kolejne pytanie wpisujemy po kliknięciu na +Dodaj nowy i podobnie jak poprzednio wybieramy typ pytania itp.
 7. Po wpisaniu pytań mamy możliwość zmiany ich kolejności np. przesunięcie pytania o jedno w górę lub jedno w dół.
 8. Inny typ pytania to Klasyfikacja
  Ten sposób stosowany jest np. do ułożenia wydarzeń pod względem chronologicznym lub dopasowania odpowiedzi do pytań. Po kliknięciu + dodaj nowy klikamy na
 9. Wpisujemy pytanie oraz odpowiedzi
 10. Możemy dodać podtytuł –Klikamy na trzy kropki i wybieramy na Podtytuł
 11. Wpisujemy w odpowiednim polu wpisujemy podtytuł
 12. Kolejny typ pytania to tekst – w celu wprowadzenia takiego pytania klikamy na +Dodaj nowy i wybieramy Tekst
 13. Wpisujemy pytanie, podtytuł. Możemy wprowadzić ograniczenia jeżeli np. oczekujemy odpowiedzi w postaci liczb w tym celu klikamy na trzy kropki i wybieramy ograniczenia.
 14. Dostępne formy ograniczeń to: liczba, większe niż, większe niż lub równe, mniejsze niż, mniejsze niż lub równe, równe, różne od, między, nie jest między.

Podgląd finalnego testu

 1. Wygląd formularza sprawdzamy poprzez kliknięcie na podgląd
 2. Następnie wybieramy na czym będziemy testowali formularz –klikamy na Komputer lub Urządzenie przenośne
 3. Jeśli chcesz przetestować utworzony formularz, wprowadź odpowiedzi na pytania w trybie podglądu, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
  Po sprawdzeniu formularza w trybie podglądu kliknij przycisk Wstecz.

Udostępnianie ankiety/testu

 1. Klikamy na Udostępnij w prawym górnym rogu
 2. Wybieramy czy kto będzie miał dostęp do testu. Mamy dwie opcje:
  1. Każda osoba dysponująca linkiem może odpowiadać
  2. Tylko osoby w mojej organizacji mogą odpowiadać
  Zazwyczaj wybieramy ta druga opcję
  Przy wyborze Tylko osoby w mojej organizacji mogą odpowiadać mamy do dyspozycji dwie dodatkowe opcje
  1. Zarejestruj imię i nazwisko
  2. Jedna odpowiedź na osobę
  Możemy też ograniczyć datę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu, zmienić kolejność pytań dla poszczególnych osób.
 3. Formularz udostępniamy jako
  • Link (najpopularniejsza wersja)
  • Kod QR
  • Osadź
  • Wyślij wiadomość email
  Jeżeli chcemy udostępniać formularz jako link klikamy na odpowiednią ikonkę i klikamy na kopiuj przy adresie
 4. Jeżeli zajęcia są prowadzone prze więcej niż jedną osobę można udostępniać formularze do współpracy. Można wtedy wspólnie tworzyć formularze i sprawdzać ich wyniki. W tym celu klikamy na Uzyskaj link do wyświetlania i edytowania
  Wybieramy komu udostępniamy : osoby z kontem office365 czy tylko osoby z kontem office365 z danej organizacji. Następnie kopiujemy link i przesyłamy go mailem

Tworzenie testu

 1. Klikamy na Forms w lewym górnym rogu
 2. Klikany na Nowy test
 3. Podobnie jak w przypadku ankiety wpisujemy tytuł oraz obraz nagłówkowy
 4. Następnie dodajemy pytania poprzez kliknięcie Dodaj nowy oraz wybieramy typ pytania. Domyślnie jest wybór
 5. W przypadku testu mamy dodatkowa opcję przypisania punktów do pytania. Wpisujemy punkty do uzyskania za dane pytanie. Uwaga w przypadku testów wielokrotnego wyboru punkty są przyznawane tylko jak wybierzemy wszystkie dobre odpowiedzi.
 6. Podczas tworzenia testów mamy dodatkowe opcje (dostępne po kliknięciu na trzy kropki).
 7. Jak wybierzemy dodatkową opcję: Matematyczne to mamy dostęp do pola w którym możemy wpisać równanie
 8. Wpisujemy je w pole oznaczone jako Wpisz równanie. Po kliknięciu mamy możliwość wpisywania niektórych równań
 9. Po wpisaniu równania pojawiają się sugerowane odpowiedzi,
  można je dodać jako odpowiedzi – klikamy na dodaj wszystko
 10. Przy tworzeniu testu możemy zautomatyzować proces sprawdzania. W tym celu trzeba oznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Klikamy na znaczek V z prawej strony odpowiedzi
 11. Możemy też dodać komunikat jaki wyświetli się odpowiadającemu po zaznaczeniu opcji. W tym celu klikamy na dymek przy pytaniu
 12. Pojawi się pole tekstowe w które wpisujemy komunikat

Sprawdzenie wyników testu/ankiety

 1. W celu sprawdzenia wyników testu wybieramy test i przechodzimy do zakładki odpowiedzi
 2. W tej zakładce szybko możemy zobaczyć najważniejsze informacje dotyczące testu, ilość odpowiedzi, średni czas ukończenia testu oraz aktualny status testu. Dodatkowo każde pytanie jest szczegółowo rozpisane.
 3. Możemy tez eksportować wyniki testu/ankiety do pliku Excel dzięki czemu może stworzyć własną analizę odpowiedzi. W tym celu klikamy na Otwórz w programie Excel. Możemy też udostępnić stronę z wynikami testu za pomocą linku. W tym celu klikamy ikonkę opcji (trzy kropki) i wybieramy z niej Uzyskaj link podsumowania.