Materiały dydaktyczne UBI

Z Pomoc | Akademia WIT
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W systemie UBI dostępny jest menadżer plików (materiałów dydaktycznych), dzięki któremu prowadzący może udostępniać zapisanym na zajęcia studentom wykłady, prezentacje, wyniki egzaminów itp.

Instrukcje dla prowadzących

Materiały dydaktyczne w UBI

 1. Po zalogowaniu się do UBI należy kliknąć ikonę “dydaktyka”, a następnie zakładkę Moje dokumenty
 2. Menadżer plików posiada umożliwia wygodne zarządzanie plikami w UBI

Tworzenie nowego folderu

 1. Aby stworzyć nowy folder, należy kliknąć przycisk “Nowy folder”. W nowo utworzonym oknie wpisać nazwę folderu i kliknąć przycisk “Utwórz”

Kasowanie plików

 1. Aby skasować folder lub plik, należy najpierw go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk “Usuń” i potwierdzić operację

Wgrywanie plików

 1. Jeżeli chcemy wgrać pliki na serwer do wybranego katalogu, najpierw należy przejść do folderu a później kliknąć przycisk “Wgraj pliki”. W nowo utworzonym oknie pojawi się lista z polami. Wybieramy pliki znajdujące się na naszym dysku za pomocą klawisza “Przeglądaj”. Jeśli dodaliśmy na listę pliki, których nie chcemy przesyłać klikamy przycisk “Usuń z listy”. Domyślnie można wgrać trzy pliki, jeśli chcemy zwiększyć tą ilość należy kliknąć przycisk “Dodaj do listy”.
 2. Jeśli lista plików jest już gotowa i chcemy je umieścić na serwerze, to klikamy przycisk “Wgraj pliki”. Pojawi się pasek postępu przesyłania plików
 3. Po pomyślnym wgraniu na serwer, zobaczymy przesłane pliki w zawartości katalogu. Pliki od razu po wgraniu nie są widoczne dla studentów, należy je wcześniej udostępnić

Zmiana nazwy lub opisu

 1. Żeby dodać opis albo zmienić nazwę folderu lub pliku, należy najpierw go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk “Właściwości”, wypełnić odpowiednie pola znajdujące się w zakładce “Właściwości” i kliknąć przycisk “Aktualizuj”

Przenoszenie plików

 1. Żeby przenieść folder lub plik, należy najpierw go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk “Przenieś”. W nowo utworzonym oknie wybrać katalog, do którego obiekt ma być przeniesiony i potwierdzić wybór naciskając przycisk “Przenieś”. Aby przejść do naszego katalogu głównego należy kliknąć uczelniany login (nazwa użytkownika) znajdujący się po lewej stronie (zielona ikonka globusa)
 2. Jeśli operacja przeniesienia się powiedzie będziemy mogli zobaczyć nasz folder w nowej lokalizacji

Udostępnianie materiałów dydaktycznych

 1. Żeby udostępnić materiały dydaktyczne studentom należy najpierw zaznaczyć plik lub folder, a następnie kliknąć przycisk “Udostępnij”. Jeśli chcemy udostępnić całą zawartość katalogu wystarczy kliknąć (znajdując się w katalogu nadrzędnym) na ten katalog i zaznaczyć opcję “Uwzględnij podkatalogi”. Należy wybrać z listy prowadzonych zajęć odpowiednie grupy dziekańskie, dla których pliki mają być udostępnione. Po ustawieniu uprawnień należy zatwierdzić wybór klikając przycisk “Aktualizuj”.
 2. Po wykonaniu operacji zobaczymy informację o udostępnieniu folderu jak i jego całej zawartości (podfolderu i plików z tego podfolderu)
 3. Możemy zmieniać uprawnienia także dla pojedynczych plików (ale trzeba pamiętać, że dostęp do pliku będzie możliwy tylko po udostępnieniu katalogu w którym ten plik się znajduje), należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk “Udostępnij”. W oknie ustawień wybrać odpowiednią grupę dziekańską i zatwierdzić zmiany przyciskiem “Aktualizuj”
 4. Tylko poprawnie udostępnione pliki będą widoczne studentom zapisanym na dane zajęcia

Podgląd udostępnionych dokumentów

 • Pliki wgrane na serwer i udostępnione znajdują się w profilu użytkownika, w zakładce “Kursy” / “Udostępnione dokumenty”. Można sprawdzić jak są widoczne u uprawnionych studentów

Instrukcje dla studentów

Dla każdego kursu istnieje możliwość umieszczania materiałów dydaktycznych w UBI przez prowadzących zajęcia. Pliki wgrane na serwer i udostępnione znajdują się w profilu użytkownika, w zakładce Kursy / Udostępnione dokumenty.

Pobieranie udostępnionych materiałów dydaktycznych

 1. Po zalogowaniu się do UBI przechodzimy do swojego profilu “Mój profil” i klikamy zakładkę Kursy
 2. W zakładce Kursy wybieramy interesujący nas kurs – klikamy semestr akademicki, na którym jesteśmy zapisani na ten kurs
 3. Następnie z listy przedmiotów znajdującej się pod semestrami wybieramy interesujący nas kurs
 4. Po wybraniu kursu przechodzimy do zakładki Udostępnione dokumenty
 5. Pojawi się lista prowadzących dany przedmiot – są to osoby prowadzące ćwiczenia lub wykłady itp. Wybieramy daną osobę
 6. Pojawi się lista udostępnianych plików i folderów. Aby pobrać plik lub przejść do folderu wystarczy na niego dwa razy kliknąć lub kliknąć pojedynczo na jego ikonce