Konto MySQL

Z Pomoc | Akademia WIT
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aby uzyskać dostęp do szkolnej bazy danych MySQL należy wysłać wiadomość na adres konta@wit.edu.pl z prośbą o stworzenie takiego konta. W odpowiedzi powinniśmy otrzymać hasło do serwera direct.wsisiz.edu.pl.

MySQL i PHP

Żeby połączyć się z MySQL przez skrypt PHP używamy poniższych danych.

Dla funkcji mysql_connect($adres_serwera,$nazwa_użytkownika,$hasło)

  • Adres serwera : direct.wsisiz.edu.pl
  • Nazwa użytkownika : szkolny login
  • Hasło : hasło do serwera direct (nie systemowe)

Dla funkcji mysql_select_db($nazwa_bazy_danych)

  • Nazwa bazy danych : taka sama jak nazwa użytkownika (szkolny login)

Przykładowy skrypt PHP testujący połączenie (mysql.php)

<?php
if(mysql_connect('direct.wsisiz.edu.pl,'twoj_login','haslo'))
echo 'Połączenie powiodło się';
if(mysql_select_db('twoj_login'))
echo 'Wybranie bazy powiodło się';
?>

Wynikiem działania powyższego skryptu będzie wyświetlenie informacji potwierdzających połączenie i wybranie bazy.

Jeśli wystąpił błąd (zły login lub hasło) wyświetlą się odpowiednie komunikaty (Warning). Należy sprawdzić czy podaliśmy poprawne dane.

phpMyAdmin

Dostępne na Uczelni narzędzie phpMyAdmin znajdujące się na stronie https://poczta.wsisiz.edu.pl/phpMyAdmin/ umożliwia wygodne zarządzanie naszą bazą.

Przydatne linki

Więcej informacji i porad dotyczących PHP i MySQL można znaleźć na stronach :

Dokumentacja

Pomoce