Konto ASP

Z Pomoc | Akademia WIT
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konto przeznaczone do pracy z serwerem ASP (ang. Active Server Pages). ASP to technologia służąca do tworzenia dynamicznych stron WWW.

Aby uzyskać dostęp do konta ASP należy wysłać wiadomość na adres konta@wit.edu.pl z prośbą o stworzenie takiego konta.

Konto jest automatycznie przydzielane do przedmiotow:

Seminarium tematyczne, Internetowe bazy danych 1, Programowanie aplikacji internetowych, Wprowadzenie do Internetu, Zaawansowane aplikacje internetowe, Programowanie w JavaScript.

Jak korzystać z ASP

Tworzenie katalogu public_html

Tworzymy katalog public_html w swoim katalogu domowym.

W sieci WIT wystarczy wejść na swój dysk sieciowy (dysk N:) i utworzyć w/w katalog.
Po za siecią należy zalogować się na serwer oceanic.wsisiz.edu.pl za pomocą SFTP, SCP lub SSH i w katalogu domowym utworzyć w/w katalog.

Nadanie odpowiednich praw

Aby w ogóle móc wyświetlać strony, musimy nadac właściwe prawa dostępu (chmod 701) do naszego katalogu domowego oraz do katalogu public_html.

Pliki graficzne (jpg, bmp, png itp.) powinny mieć uprawnienia chmod 704.

Pliki baz danych (mdb) powinny mieć uprawnienia chmod 666.

W celu nadania odpowiednich praw dostępu musimy połączyć się po przez protokół SSH za pomocą odpowiedniego programu (np. PuTTY).
Po zalogowaniu na serwer oceanic.wsisiz.edu.pl, poleceniem chmod możemy nadać właściwe prawa dostępu:

chmod 701 ~twoj_login
chmod 701 ~twoj_login/public html
chmod 704 ~twoj_login/public html/nazwa_pliku.jpg
chmod 666 ~twoj_login/public_html/nazwa_bazy.mdb

UWAGA!

W szkole do umieszczania plików/katalogów w public_html powinniśmy używać dysku M: – umieszczone pliki będą miały odpowiednie prawa dostępu.
W przypadku umieszczania plików poprzez dysk N: lub dysk Z: pliki nie będą miały publicznych praw dostępu. (należy je wtedy zmienić ręcznie)

Dysk M: (\\oceanic\home\)

Aby odnaleźć dokładną ścieżkę do naszego katalogu domowego, możemy skorzystać z SSH (PuTTY) i za pomocą komend: "cd ~" i "pwd" ją wyświetlić.

Obsługa skryptów

Przy wszelkich modyfikacjach (w skryptach .asp) związanych z poleceniami systemu operacyjnego należy używać następującej scieżki: \\\oceanic\www-root\Twój_login\plik.asp Odnosi się to w szczególności do miejsca, w którym staramy się nawiązać połączenie z bazą danych np. ACCESSA:

<%
Application("conn_str")="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=\\\oceanic\www-root\Twój_login\baza.mdb"
stDSN=Application("conn_str")
set Conn=CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open stDSN
%>

Jednak w sekcji <a href>, wystarczy używać samej nazwy pliku, bez podawania ścieżki do niego. Podobnie jest w przypadku odwołań do plików graficznych. (Oczywiście musi się on znajdować w katalogu public_html)

Publikacja skryptów

Aby wyniki naszej pracy były widoczne w oknie przeglądarki internetowej należy w polu adresu URL wpisać: http://asp.wsisiz.edu.pl/Twój_login/plik.asp

Uwaga!
W przypadku złego wyświetlania zawartości stron należy w każdym pliku odnaleźć sekcję <head> i umieścic w niej następujący fragment kodu:

<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">.

Powyższy problem jest nieodłącznym składnikiem pracy z serwerem I.I.S. Gdy więc i to nie pomoże zostaje nam naciskanie przycisku "odśwież" z paska przeglądarki internetowej, aż do otrzymania prawidłowego wyglądu strony.

Zamiast modyfikacji sekcji <head> można również na samym początku pliku umieścić kod: <% Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>

Przydatne odnośniki