Inspera (wykładowcy)

Z WikiWit
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Inspera dla wykładowców

Tworzenie testu przez UBI

 1. Zaloguj się do Uczelnianego Banku Informacji i przejdź do zakładki Mój profil > Dydaktyka > Kursy > Inspera.
  Następnie wybierz odpowiedni Semestr i Przedmiot.
 2. Kliknij Utwórz nowy test.
 3. Wypełnij opis, termin początku testu, termin końca testu oraz zaznacz których zajęć dotyczy/który protokół i kliknij Utwórz.
 4. Wybierz uczestników testu (studentów) i ponownie kliknij Utwórz.
 5. Utworzony test pojawi się na liście.

Tworzenie zbiorów pytań

 1. Zaloguj się do Inspery (Logowanie do Inspery)
 2. Po zalogowaniu klikamy na Ułóż i Zestawy pytań
 3. Otworzy się strona pokazująca dostępne zestawy pytań. Można dostosowywać wygląd tej strony poprzez wybór kolumn które będą wyświetlane. Można tez filtrować zestawy pytań.
 4. Nowy zestaw pytań tworzymy po klikniecie w pomarańczowy przycisk Stwórz nowy
 5. Wpisujemy nazwe tworzonego zestawu pytań np. Próbny egzamin ósmoklasisty Język angielski
 6. Następnie przychodzimy do tworzenia Sekcji – są one potrzebne do podczas losowania pytań z puli!!!
  Zmieniamy nazwę sekcji
 7. Przechodzimy do tworzenia pytań
  Klikamy na Utwórz nowe
  Wybieramy typ pytania. Istnieje wiele typów pytań. Pokazane są na poniższym rysunku.
 8. Ze względu na sposób oceniania, pytania dzielą się pytania z automatyczną oceną z ocena ręczną (np. wypracowanie, obliczenia matematyczne, programowanie) i pytania bez oceny.
  W przypadku pytań z automatyczna ocena na etapie tworzenia pytania deklarujemy prawidłowa odpowiedź i system automatycznie sprawdza takie pytania. Z kolei pytania z ocena ręczną musza być samodzielnie ocenione.
  Wśród pytań z automatyczną oceną są dostępne następujące typy pytań
  • Jednokrotny wybór. Pytanie testowe gdzie mamy do wyboru dowolna liczbę zadeklarowanych odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedz jest prawidłowa.  
  • Wielokrotny wybór. Pytanie testowe gdzie mamy do wyboru dowolna liczbę zadeklarowanych odpowiedzi. Wiele odpowiedzi jest prawidłowe.
  • Wpis tekstowy. Odpowiedź na pytanie jest tekstowa i trzeba ja samodzielnie wpisać w oknie o zadeklarowanej wielkości.
  • Wpis numeryczny. Odpowiedź na pytanie jest liczbowa i trzeba samodzielnie ja wpisać.
  • Wpis matematyczny. Odpowiedź na pytanie to np. równanie matematyczne, obliczenia matematyczne
  • Wbudowany wybór. Odpowiedź trzeba wybrać spośród dostępnych alternatyw
  • Prawda/Fałsz. W ramach odpowiedzi trzeba wybrać czy to jest prawa czy fałsz
  • Dopasowywanie/Parowanie
  • Różne
  • Przenieść i upuść
  • Obszar
 9. Wśród pytań do samodzielnej oceny znajdują się następujące typy:
  • Wypracowanie
  • Obszar tekstowy
  • Programowanie
  • Obliczenia matematyczne
  W ramach tych pytań odpowiedzi wpisuje się w odpowiednie okna. Odpowiedzi na te pytania należy sprawdzić ręcznie w systemie Inspera.
  Podczas tworzenia pytania klikamy na wybrany typ pytania np. Jednokrotny Wybór
 10. Po kliknięciu otwiera się okno pytania
 11. Zmieniamy tytuł pytania np. Zadanie 1
  Klikamy na tekst „Replace with question text” i wpisujemy pytanie
 12. Pytanie możemy uzupełnić o link, plik graficzny, plik pdf, plik audio lub multimedialny.
  Np. klikamy na Dodaj obraz
 13. Klikamy Przeglądaj.
 14. Wybieramy plik i klikamy Otwórz
 15. Klikamy Wstaw
 16. Korzystając z dostępnego menu można poprawić formatowanie tekstu, wstawić wzór matematyczny, tabele. Po sformatowaniu pytania przechodzimy do przygotowania odpowiedzi.
  W tym celu klikamy na szary obszar z odpowiedziami
 17. Po prawej stronie pojawią się cztery okienka gdzie wpisuje się odpowiedzi.
 18. Po wpisaniu odpowiedzi automatycznie są one przenoszone do okna z pytaniem.
  Pytanie typu jednokrotny wybór należy do pytań z automatyczną oceną odpowiedzi. Prawidłowa odpowiedz wybiera się poprzez wybór właściwej odpowiedzi (jest ona oznaczona kolorem zielonym).
 19. Następnie ustalamy liczbę punków możliwa do uzyskania za prawidłową odpowiedź. W tym celu klikamy na treść pytania w oknie po lewej stronie i następnie w „Punkty” w oknie po prawej stronie.
  Rozwinie się okno dialogowe z możliwością wpisywania punktów. Można przyznawać ujemne punkty za złą odpowiedź lub brak odpowiedzi!!!
  W podobny sposób trzeba określić odpowiedzi we wszystkich pytaniach z automatyczną odpowiedzią.
  Zmianę tekstu „Select one alternative” możemy wykonać w oknie Podpowiedź. Gdzie wpisujemy tekst który chcemy aby się pojawił przed odpowiedziami.
  Po przygotowaniu pytania klikamy Zamknij
  Klikamy Zapisz i następnie Zamknij
  Przygotowujemy kolejne pytania poprzez klikniecie na Utwórz nowe
  Możemy tez wykorzystać wcześniej opracowane pytanie z dostępnej bazy pytań (kliknąć na Dodaj z bazy pytań)
  Po opracowaniu zestawu pytań możemy: edytować pytania, nadawać im etykiety, kopiować pytania, zmieniać kolejność pytań, wyświetlać pytania, oraz kasować pytania.
 20. W kolejnym kroku, klikamy na „Zaprojektuj” na dole strony
 21. Widząc tutaj liczbę pytań w zestawie oraz maksymalną liczbę punktów do uzyskania.. Możemy zmienić opcję wyświetlania testu takie jak:ukryj pasek nawigacji
  Wyłącz przycisk wstecz
  Spis treści
  Ukryj tytuły pytań
  Włączyć wyświetlanie sekcji
  Włącz flagowanie
  Zezwól kandydatom na podświetlanie zaznaczonego tekstu
  Maksymalna liczba punktów

Tworzenie egzaminu/testu

 1. Zaloguj się do Inspery (Logowanie do Inspery)
 2. Po zalogowaniu klikamy na Udostępnij Testy
 3. Pojawi się okno z już opracowanymi egzaminami.
 4. Nowy egzamin opracowujemy poprzez klikniecie na Stwórz nowy test Inspera Assessment
 5. Wpisujemy nazwę nowego testu. Warto tak zapisać ta nazwę aby uwzględnić nazwę przedmioty, rok, semestr, nazwa grupy studenckiej oraz inne informacje ułatwiające wyszukiwanie.
 6. Następnie wybieramy zestaw pytań. Uwaga w Insperze jest założenie jeden egzamin jeden zestaw pytań
  Klikamy w polu pod napisem Wybierz zestaw pytań lub utwórz nowy
 7. Wybieramy jedne z dostępnych testów.
 8. Klikamy Zapisz
 9. Następnie ustawiamy termin egzaminu oraz czas jego trwania
 10. W kolejnym kroku wybieramy studentów którzy będą egzaminowani. W tym celu klikamy na pomarańczowy przycisk Zarządzaj w sekcji z kandydatami
 11. Klikamy na pomarańczowy przycisk Dodaj i wybieramy czy to maja być Użytkownicy jednorazowi czy też Stali użytkownicy
 12. Preferowaną opcją jest Stali użytkownicy
 13. Zaznaczamy studentów którzy maja być egzaminowani.
 14. Po wybraniu klikamy na pomarańczowy przycisk aby zaakceptować wybór.
 15. Sprawdzamy czy wszyscy studenci zostali wybrani. Jeżeli tak to klikamy na czarny przycisk Zamknij
 16. Przechodzimy do dalszych ustawień egzaminu dostępnych w Opcjach na dole tej strony
  Ustawienia ogólne
  • Egzamin ustny
  • Włącz automatyczne przesyłanie testu (egzamin z domu) Odpowiedzi są przesyłane automatycznie po zakończeniu testu
  Bezpieczeństwo
  Wymagana zablokowana przeglądarka
  • Przeglądarka Bezpiecznego Przeglądania dla PC i Mac
  • Zablokuj przeglądarkę - Chromebook
  • Sprawdzanie ID.
  • Wymagane hasło dzienne
  Jest możliwość egzaminowani przy zablokowanym dostępie do plików na komputerze lokalnym oraz dostępie do Internetu. W tym celu trzeba wybrać opcję Przeglądarka Bezpiecznego Przeglądania dla PC i Mac i Zablokuj przeglądarkę – Chromebook. Studenci będą musieli pobrać specjalna przeglądarkę i w niej odpowiadać na pytania. Uwaga nie ma dostępnej przeglądarki na linuxa.,
  Dzień egzaminu
  Narzędzia i pomoce kandydata
  • Włącz sprawdzanie pisowni
  • Włącz funkcję automatycznego czytania tekstu
  • Wyłącz rysowanie w pytaniach opisowych
  Po teście
  Korekta po przesłaniu testu
  • Zezwól studentowi na przeglądanie po przesłaniu testu
  Strona z wynikami
  • Włącz stronę z wynikami Więcej
  • Pokaż tylko punkty całkowite Więcej
  Udostępnij komentarze i poprawne odpowiedzi kandydatowi.
  • Nie udostępniono. Komentarze są widoczne jedynie dla oceniających.
  • Udostępniono kandydatowi. Dostępne dla kandydatów ze statusem Ocenione.
  Obieg oceniania
  Obieg pracy oceniającej komisji
  Ustawienia współpracy
  Liczba wszystkich punktów
  • Punkty indywidualne. Każdy oceniający ocenia wszystkie pytania w załączonych plikach i nie udostępnia ocen aż do ostatecznego oceniania.
  • Udostępnione punkty. Użyj tej opcji aby umożliwić oceniającym dzielenie punktów w przesłanych testach na poziomy pytań. Oceniający przechodzą bezpośrednio do końcowego oceniania i udostępniają punkty i oceny.
  Potwierdzenie własnych ocen
  • Zezwól komisji na uzupełniania własnych ocen. Rekomendowane dla komisji z oddzielnymi terminami
  • Wymaga, aby oceny własne były potwierdzane przez wszystkie komisje. Rekomendowane dla komisji z nakładającymi się terminami
  Po wybraniu opcji przechodzimy do Zaprojektuj na dole strony i wtedy mamy dostęp do opcji wyświetlania testu
  • Schemat numerowania:
  • Ukryj pasek nawigacji
  • Wyłącz przycisk wstecz
  • Spis treści
  • Ukryj tytuły pytań
  • Vis seksjoner i innholdsfortegnelsen
  • Włącz flagowanie
  • Zezwól kandydatom na podświetlanie zaznaczonego tekstu
  • Maksymalna liczba punktów
  W kolejnym kroku klikamy na pomarańczowy przycisk Dalej na dole strony
 17. Wybieramy skale oceniania
 18. Po wyborze skali oceniania np. od 1 do 6
 19. Ustalamy wartości progowe dla poszczególnych ocen
 20. Następnie klikamy na pomarańczowy przycisk Dodaj
 21. Sprawdzamy ustawienie testu i jeżeli wszystko się zgadza klikamy na pomarańczowy przycisk Aktywuj test
 22. Jeszcze raz klikamy na Aktywuj test
 23. Egzamin już jest zaplanowany.
 24. Jeżeli zaznaczona została opcja przeglądarki bezpiecznej, należy podać studentom wygenerowane przez system hasło dostępu do egzaminu

Przeprowadzenie egzaminu

 1. Zaloguj się do Inspery (Logowanie do Inspery)
 2. Po zalogowaniu klikamy na Monitoruj
 3. Wyświetliła się list wszystkich egzaminów oraz osób egzaminowanych. Korzystając z filtrów wybieramy właściwy egzamin np. Aktywny, zaplanowany egzamin.
  Proszę sprawdzić czy wyświetlają się tylko ten właściwy egzamin.
 4. W tabeli widoczny jest
  • ID studenta
  • Status
  • postęp w realizacji egzaminu (czy student jest zalogowany w systemie Inspera, czy odpowiedział na wszystkie pytania).
  • Ostrzeżenia
  • Poświęcony czas
  • Typ egzaminu
  • Test – nazwa egzaminu
  • Czas rozpoczęcia testu
  • Zapisano przesłany test
  Po kliknięciu na wybrany wiersz w tabeli odpowiadający jakiemuś studentowi pojawia się dodatkowe opcje:
  • Wyślij wiadomość (wysyłanie wiadomości do studenta)
  • Włącz sprawdzanie pisowni
  • Usuń kandydata (z listy osób egzaminowanych)
  • Planowany czas dodatkowy (jaki jest zaplanowany dodatkowy czas dla tego studenta np. związany z niepełnosprawnością)
  • Dodatkowy czas awaryjny ( w przypadku awarii/problemów można tutaj dołożyć czasu na rozwiązanie testu)
 5. Po kliknięciu na Dodatkowy czas awaryjny. Wybieramy Dodaj dodatkowy czas, wpisujemy np. 10 minut i klikamy Aktualizuj
 6. Pojawi się wiadomość o dodaniu czasu

Sekcje

Podczas tworzenia zbioru pytań mamy możliwość tworzenia sekcji. Są one niezbędne gdy mamy zapotrzebowanie na losowanie pytań z puli. Sekcja powinna zawierać pytania z taką samą punktacją. Przy sekcji mamy dostępne następujące opcje:

 • zmień nazwę sekcji
 • usuń sekcję
 • zmień kolejność sekcji
 • zmień ustawienia sekcji odnośnie kolejności pytań i losowania
 • ustawienie odnośnie wyświetlania

Zmiana kolejności pytań i odpowiedzi oraz losowanie pytań z puli

W ustawieniach sekcji określamy ustawienia odnośnie zmiany kolejności pytań oraz losowania pytań. Klikamy na poniżej pokazany symbol.

Otworzy się okno z ustawieniami

Wybieramy spośród następujących opcji

 • Bez randomizacji lub wyboru – w egzaminie lub teście pojawią się wszystkie pytania z danej sekcji w oryginalnej kolejności
 • Randomizuj kolejność pytań – w egzaminie lub teście pojawią się wszystkie pytania z danej sekcji ale w losowej kolejności
 • Wybierz XX z pytań z tej sekcji – w egzaminie pojawi się XX pytań z danej sekcji

W dolnej części okna wyświetlona jest informacja o liczbie pytań w danej sekcji i w całym zbiorze pytań a także całkowita liczba punktów możliwych do zdobycia w danej sekcji i w całym zbiorze pytań. Zmian ustawień odnośnie wyświetlania W ustawieniach sekcji można zmienić ustawienia odnośnie wyświetlania, w tym celu klikamy na poniżej pokazany symbol

Pojawi się okno z dostępnymi ustawieniami wyglądu wyświetlania Dostępne są następujące opcje odnośnie wyglądu egzaminu/testu

 • Podstawowy wygląd - jedna strona na pytanie oraz odpowiedzi
 • Podstawowy układ - z lewym elementem
 • Układ pionowy - wszystkie pytania na jednej stronie
 • Układ pionowy - z lewym elementem
 • Układ pionowy - z górnym elementem

Ocenianie testu/egzaminu

 1. Zaloguj się do Inspery (Logowanie do Inspery)
 2. Po zalogowaniu klikamy na Oceń
 3. Wybieramy test/egzamin który będziemy oceniać
 4. Testy można oceniac dopiero po ich zakończeniu. W tym celu klikamy na Oceń kandydatów
 5. Klikamy na pierwszy oceniany test
 6. Otworzy się widok z wynikami testu. W przypadku pytań z automatycznym ocenianiem (oznaczone poprzez błyskawicę) mamy od razu wystawione punkty.
 7. Pytania z ręczna ocena są oznaczone poprzez czarna kropkę. Przy tych pytaniach nie ma wystawionej od razu oceny.
 8. Aby wystawić punkty klikamy na pytanie z wymagana ręczna oceną.
 9. Po lewej stronie jest wyswietlnone pytanie oraz odpowiedź na to pytanie. Natomiast po prawej stronie wyświetlone sa punkty. Klikamy na przycisk odpowiadający liczbe punktów za to pytanie.
 10. Po ocenieniu czarne kółko zamienia się na zielone kółko (pasek na dole strony).
  Przechodzimy do kolejnych pytań wymagających ręcznej oceny poprzez klikniecie na numer pytania na pasku na dole strony. Ręcznie oceniamy te odpowiedzi na pytania.
  Gdy będą ocenione wszystkie pytania pojawi się komunikat
  Your grading is complete
  Calculated grade was set
 11. Zamykamy te powiadomienia.
 12. W ten sama sposób oceniamy wszystkie testy.
  Po ocenie wszystkich testów wracamy do Oceń i wybranego testu. Jeżeli mamy ocenione wszystkie testy to oznaczona jest „Your grading completed”. Klikamy na Confirm
 13. Ponownie klikamy na Confirm
 14. Po ocenie możemy sprawdzić wyniki – w tym celu klikamy na View Grading Protocol.
  Po kliknięciu w nowej karcie pojawi się Protokół
 15. W kolejnym kroku eksportujemy wszystkie rozwiązane testy jako pdf oraz wyniki testów jako csv. Klikamy na Show Results/Pokaz wyniki
 16. I następnie na Pobierz w górnym prawym rogu
 17. Zapisujemy wyeksportowane pliki.

Prace domowe / projekty

System inspera może też posłużyć jako platforma do zadawania i sprawdzania prac domowych. Pozwala to na przechowywanie wszystkich plików w jednym miejscu oraz na ukrycie informacji kto przesłał już pracę domową przed studentami. W trakcie przewidzianego okresu studenci będą w stanie sprawdzić treść pytania wielokrotnie, tzn. nie jest konieczne złożenie pliku w trakcie pierwszego zalogowania. Po jednokrotnym przesłaniu takiej pracy domowej, studenci nie będą mogli zastąpić wysłanych wcześniej plików.

 1. Zaloguj się do Inspery (Logowanie do Inspery)
 2. Rozpoczynamy od stworzenia zestawu pytań. Najbardziej wszechstronnym typem jest w tym przypadku pytanie z możliwością załadowania pliku. Po kliknięciu w pole z przyciskiem przeglądaj możliwe jest edytowanie tekstu podpowiedzi oraz wybór konkretnego formatu pliku. Do pytania należy także ustawić odpowiednią maksymalną liczbę punktów.
 3. W trakcie tworzenia nowego testu, ustawiamy datę i godzinę początkową oraz końcową okresu w którym studenci będą mogli mieć dostęp do polecenia oraz możliwość przesłania danej pracy.
 4. Po dodaniu dat oraz uczestników można ustawić odpowiednią skalę ocen.
 5. Po zakończeniu trwania okresu składania prac przechodzimy do zakładki oceń i wybieramy naszą pracę domową. Klikamy oceń kandydatów. Klikamy na ocenianego kandydata
 6. Przechodzimy do ocenianego zadania
 7. Klikamy pobierz i oceniamy
 8. Na koniec, po ocenieniu wszystkich kandydatów, zatwierdzamy ocenianie