Zakładka Dane osobowe

Z WikiWit
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Podgląd aktualnych danych osobowych użytkownika.

  • Dane podstawowe - imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny i zameldowania.
  • Informacje o wykształceniu - ukończone szkoły, znajomość języków obcych.
  • Informacje dodatkowe - służba wojskowa, informacje o pracodawcy.
  • Dane pracownicze - podstawowe dane pracownika, a dodatkowo możliwość ustawienia pozaszkolnego adresu e-mail.
  • Aktualizacja danych - formularz zmiany danych korespondencyjnych, w tym pozaszkolnego adresu e-mail.