Publikacja stron WWW

Z WikiWit
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Na początek dwie ważne uwagi:

  1. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za dane przechowywane na jego koncie.
  2. Zakazane jest udostępnianie za pośrednictwem swoich prywatnych stron WWW jakichkolwiek dużych plików (większych niż 300kB) a szczególnie: programów, filmów, muzyki, itp. bez uprzedniej wyraźnej zgody administratora sieci.

Tworzenie katalogu public_html

Tworzymy katalog public_html w swoim katalogu domowym.

W sieci WIT wystarczy wejść na swój dysk sieciowy (dysk N:) i utworzyć w/w katalog.
Po za siecią należy zalogować się na serwer oceanic.wsisiz.edu.pl za pomocą SFTP, SCP lub SSH i w katalogu domowym utworzyć w/w katalog.

Nadanie odpowiednich praw

Aby w ogóle móc wyświetlać strony, musimy nadac właściwe prawa dostępu (chmod 701) do naszego katalogu domowego oraz do katalogu public_html.
Pliki graficzne (jpg, bmp, png itp.) powinny mieć uprawnienia chmod 704.
W celu nadania odpowiednich praw dostępu musimy połączyć się po przez protokół SSH za pomocą odpowiedniego programu (np. PuTTY).
Po zalogowaniu na serwer oceanic.wsisiz.edu.pl, poleceniem chmod możemy nadać właściwe prawa dostępu :

chmod 701 ~twoj_login
chmod 701 ~twoj_login/public html
chmod 704 ~twoj_login/public html/nazwa_pliku.jpg

Umieszczanie plików

Pliki stron umieszczamy we wcześniej utworzonym katalogu public_html za pomocą protokołu SFTP lub SCP lub dysku sieciowego.

Pliki graficzne najlepiej jest umieszczać w oddzielnym katalogu (np. public_html/images).

Na samym początku powinniśmy otworzyć plik strony głównej "index" (np. index.html).

Nasza strona www będzie dostępna pod adresem http://info.wsisiz.edu.pl/~twój_login/

UWAGA!

W szkole do umieszczania plików/katalogów w public_html powinniśmy używać dysku M: – umieszczone pliki będą miały odpowiednie prawa dostępu.
W przypadku umieszczania plików poprzez dysk N: lub dysk Z: pliki nie będą miały publicznych praw dostępu. (należy je wtedy zmienić ręcznie)

Dysk M: (\\oceanic\home\)

Aby odnaleźć dokładną ścieżkę do naszego katalogu domowego, możemy skorzystać z SSH (PuTTY) i za pomocą komend: "cd ~" i "pwd" ją wyświetlić.