Microsoft Teams

Z Pomoc | WIT Szkoła Wyższa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Microsoft Teams to usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej

Instalacja/uruchomienie Microsoft Teams

Wersja w przeglądarce (bez instalacji)

 1. Wejdź na stronę teams.microsoft.com i wpisz swój e-mail do konta office365 w postaci login@office.wit.edu.pl i kliknij Dalej
 2. Wpisz hasło przypisane do konta w Office365, a następnie kliknij Zaloguj
 3. Kliknij Tak
 4. Zostałeś/aś zalogowany/a w usłudze Microsoft Teams.

Instalacja programu (Windows)

 1. Pobierz i uruchom plik instalacyjny z oficjalnej strony programu https://teams.microsoft.com/downloads.
 2. Pojawi się okno kreatora instalacji. Kliknij kontynuuj
 3. Wpisz swój e-mail do konta Office365 w postaci login@office.wit.edu.pl i kliknij Zaloguj się
 4. Wpisz hasło przypisane do konta w Office365, a następnie kliknij Zaloguj
 5. Kliknij Do dzieła!
 6. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Zezwalaj mojej organizacji na zarządzanie moim urządzeniem i kliknij Tak
 7. Jeżeli pojawi się komunikat o wprowadzeniu zmian na komputerze - potwierdź go.
 8. Aplikacja Microsoft Teams została zainstalowana i skonfigurowana.

Zmiana hasła do usługi Office 365

Instrukcja zmiany hasła do usługi Office 365 dostępna jest tutaj -> Zmiana hasła do usługi Office365

Nauczanie zdalne (spotkanie)

Tworzenie spotkania przez UBI (wykładowcy)

 1. Zaloguj się do Uczelnianego Banku Informacji i przejdź do zakładki Mój profil > Dydaktyka > Kursy > Zajęcia > Teams.
 2. Wybierz odpowiedni Semestr, Przedmiot, Grupę i Dzień/godzinę, następnie Utwórz spotkanie.
 3. Spotkanie zostało dodane, aby do niego dołączyć kliknij Dołącz do spotkania
 4. Jeżeli masz zainstalowaną aplikację Microsoft Teams kliknij przycisk Zezwól (lub na dole strony Zaloguj się) jeżeli nie uruchom Microsoft Teams w przeglądarce internetowej klikając Zamiast tego użyj aplikacji sieciowej.
 5. Wybierz zakładkę kalendarz i kliknij w spotkanie do którego chcesz dołączyć (jeżeli jesteśmy już w szczegółach spotkania – pomijamy ten punkt).
 6. Sprawdź czy wszystkie dane się zgadzają, jeżeli tak kliknij Dołącz
 7. Ustaw czy chcesz udostępniać własną kamerę/mikrofon, a następnie kliknij Dołącz teraz
 8. Właśnie dołączyłeś/aś do spotkania - Sprawdź ile osób już się podłączyło – kliknij na ikonkę Pokaż uczestników

Tworzenie spotkania przez Microsoft Teams (wykładowcy)

Tworzenie spotkania

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Następnie przejdź do zakładki Kalendarz i kliknij przycisk + Nowe spotkanie
 2. Wypełnij szczegóły dotyczące spotkania:
  Tytuł spotkania: wpisz nazwę zajęć/spotkania
  Dodaj uczestników wpisując Imię i/lub Nazwisko lub Login, a następnie wybierz ich z automatycznie wyświetlanej listy.
  Ustaw termin w którym spotkanie się odbędzie.
  (Jeżeli chcesz utworzyć spotkanie w kanale zespołu przejdź do Tworzenie spotkania w kanale zespołu przez Microsoft Teams (wykładowcy))
  Jeżeli wszystkie dane są poprawne kliknij Wyślij
 3. Sprawdź czy spotkanie jest widoczne w kalendarzu
 4. W terminie planowanych zajęć zaloguj się do Microsoft Teams, wybierz zakładkę kalendarz i kliknij na nasze zaplanowane zajęcia.
 5. Kliknij Dołącz
 6. Ustaw czy chcesz udostępniać własną kamerę/mikrofon, a następnie kliknij Dołącz teraz
 7. Właśnie dołączyłeś/aś do spotkania - Sprawdź ile osób już się podłączyło – kliknij na ikonkę Pokaż uczestników

Tworzenie spotkania w kanale zespołu

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Następnie przejdź do zakładki Kalendarz i kliknij przycisk + Nowe spotkanie
 2. Wypełnij szczegóły dotyczące spotkania:
  Tytuł spotkania: wpisz nazwę spotkania
  Możesz dodać dodatkowych uczestników wpisując Imię i/lub Nazwisko lub Login, a następnie wybierając ich z automatycznie wyświetlanej listy
  Ustaw termin w którym spotkanie się odbędzie.
  Wybierz kanał zespołu w którym chcesz utworzyć spotkanie (osoby należące do kanału będą automatycznie zaproszone)
 3. Jeżeli wszystkie dane są poprawne kliknij Wyślij
 4. Sprawdź czy spotkanie zostało utworzone i jest widoczne w kalendarzu
 5. Sprawdź czy spotkanie zostało wyświetlone w wybranym kanale zespołu
  Wybierz zakładkę Zespoły, a następnie kliknij w wybrany wcześniej zespół
  W zespole wybierz kanał w którym utworzyłeś/aś spotkanie

Tworzenie spotkania bezpośrednio w kanale zespołu

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Przejdź do zakładki Zespoły i wybierz zespół
 2. Wybierz kanał w którym chcesz utworzyć spotkanie
 3. Kliknij w ikonę Rozpocznij spotkanie teraz
 4. Wpisz nazwę spotkania, a następnie kliknij Rozpocznij spotkanie teraz (spotkanie rozpocznie się natychmiast) lub Zaplanuj spotkanie (będziesz mógł zaplanować spotkanie na wybraną datę/godzinę)
  Po kliknięciu Zaplanuj spotkanie – wypełnij szczegóły dotyczące spotkania:
  Tytuł spotkania: wpisz nazwę spotkania
  Możesz dodać dodatkowych uczestników wpisując Imię i/lub Nazwisko lub Login, a następnie wybierając ich z automatycznie wyświetlanej listy
  Ustaw termin w którym spotkanie się odbędzie.
  Wybierz kanał zespołu w którym chcesz utworzyć spotkanie (osoby należące do kanału będą automatycznie zaproszone)
  Jeżeli wszystkie dane są poprawne kliknij Wyślij

Dołączenie do spotkania przez UBI (studenci)

 1. Logujemy się do Uczelnianego Banku Informacji i przechodzimy do zakładki Mój profil > Dydaktyka > Kursy > Zajęcia > Teams.
 2. Wybieramy odpowiedni Semestr, Przedmiot, Grupę i Dzień/godzinę, a następnie Dołącz do spotkania. – Uwaga! Dołączyć przez UBI możemy tylko do zajęć przy których widnieje Ikonka Microsoft Teams.
 3. Jeżeli mamy zainstalowaną aplikację Microsoft Teams klikamy przycisk Zezwól (lub na dole strony Zaloguj się) w przeciwnym wypadku uruchamiamy Microsoft Teams w przeglądarce internetowej klikając Zamiast tego użyj aplikacji sieciowej.
 4. W oknie szczegółów klikamy przycisk Dołącz
 5. Ustawiamy czy chcemy udostępniać własną kamerę/mikrofon, a nastepnie klikamy Dołącz teraz
 6. Właśnie dołączyliśmy do spotkania

Dołączenie do spotkania przez Microsoft Teams (studenci)

 1. Uruchamiamy Microsoft Teams.
  Następnie przechodzimy do zakładki Kalendarz, odnajdujemy spotkanie w którym chcemy uczestniczyć (aby było ono widoczne musimy być dodani do niego przez osobę prowadzącą) i klikamy na nie lewym przyciskiem myszy.
 2. W oknie szczegółów klikamy przycisk Dołącz
 3. Ustawiamy czy chcemy udostępniać własną kamerę/mikrofon, a nastepnie klikamy Dołącz teraz
 4. Właśnie dołączyliśmy do spotkania

Obsługa spotkania

 • Przyciski
  – rozłącz spotkanie
  – rozpocznij udostępnianie
  – zatrzymaj udostępnianie
  – pokaż uczestników (dodaj uczestników)
  – więcej działań
  – pokaż konwersację (czat spotkania)

Udostępnianie Ekranu/Okna

 1. Aby udostępnić ekran/okno podczas prowadzonego spotkania klikamy przycisk Udostepnij.
 2. Następnie z rozwiniętego menu wybieramy ekran lub otwarte okno które chcemy udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania.
 3. Podczas udostępniania w prawym dolnym rogu oraz na górze ekranu (dopiero po najechaniu kursorem) wyświetlane jest menu
 4. Aby zakończyć udostępnianie klikamy przycisk zatrzymaj udostępnianie

Udostępnianie Prezentacji

 1. Aby udostępnić prezentację podczas prowadzonego spotkania klikamy przycisk Udostepnij.
 2. Następnie z rozwiniętego menu w kolumnie PowerPoint wybieramy Przeglądaj, a następnie załaduj plik z komputera i wybieramy prezentację którą chcemy udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania.
 3. Podczas udostępniania w prawym dolnym rogu oraz na górze ekranu (dopiero po najechaniu kursorem) wyświetlane jest menu
 4. Aby zakończyć udostępnianie klikamy przycisk zakończ prezentację

Udostępnianie Tablicy (Microsoft Whiteboard)

 1. Aby udostępnić ekran/okno podczas prowadzonego spotkania klikamy przycisk Udostepnij.
 2. Następnie z rozwiniętego menu wybieramy Tablica (Whiteboard) które chcemy udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania.
 3. Pojawi nam się tablica której możemy już używać
 4. Aby zakończyć udostępnianie klikamy przycisk zakończ prezentację (menu pojawi się po najechaniu kursorem na dół okna Microsoft Teams)

Dodaj osoby w trakcie spotkania (Lista uczestników)

 1. Aby dodać nowe osoby podczas prowadzenia spotkania klikamy na przycisk pokaż uczestników
 2. Następnie na liście uczestników w polu zaproś kogoś wpisujemy Imię i/lub Nazwisko lub Login i wybieramy osobę z automatycznie wyświetlanej listy.

Nagrywanie spotkania

 1. Aby rozpocząć nagrywanie spotkania klikamy na przycisk więcej działań
 2. Następnie z rozwijanej listy wybieramy Rozpocznij nagrywanie.
 3. W tym momencie nagrywanie jest rejestrowane.
 4. Aby zakończyć nagrywanie spotkania ponownie klikamy na przycisk więcej działań i wybieramy Zatrzymaj nagrywanie.
 5. Potwierdzamy przyciskiem Zatrzymaj nagrywanie.
 6. Wszystkie nagrania z aktualnego spotkania są wyświetlane na czacie spotkania – aby je zobaczyć klikamy ikonę pokaż konwersację
 7. Po zatrzymaniu nagrywania należy chwilę zaczekać aż zostanie ono zapisane. Po chwili możemy je już udostępniać
 8. Wszystkie nasze nagrania zapisywane są w Microsoft Stream skąd możemy je pobrać, usunąć, udostępnić czy edytować.

Obrona zdalna

Potwierdzenie uczestnictwa

 1. Uruchamiamy Microsoft Teams.
  Następnie przechodzimy do zakładki Kalendarz, odnajdujemy naszą Obronę i klikamy na nie lewym przyciskiem myszy.
 2. W oknie szczegółów klikamy przycisk Potwierdź uczestnictwo
 3. Następnie klikamy Akceptuj
 4. Uczestnictwo w spotkaniu zostało zaakceptowane, możemy zamknąć okno szczegółów

Przebieg obrony zdalnej (student)

 1. Uruchamiamy Microsoft Teams.
  Następnie przechodzimy do zakładki Kalendarz, odnajdujemy Obronę w której uczestniczymy i klikamy na nią lewym przyciskiem myszy.
 2. W oknie szczegółów klikamy przycisk Dołącz
 3. Sprawdzamy czy udostepniamy kamerę i mikrofon, a nastepnie klikamy Dołącz teraz
 4. Właśnie dołączyliśmy do spotkania.
  Zostaniemy poinstruowani przez Komisję na temat dalszego postępowania, od tego momentu spotkanie on-line będzie nagrywane.
 5. Możemy przejść do prezentacji, w tym celu klikamy ikonkę Udostepnij
 6. Następnie z rozwiniętego menu w kolumnie PowerPoint wybieramy Przeglądaj, a następnie załaduj plik z komputera i wybieramy prezentację którą chcemy udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania.
 7. Rozpoczynamy prezentację pracy dyplomowej.
 8. Po zakończeniu prezentacji Komisja zada nam 3 pytania na które odpowiadamy słownie.
 9. Po odpowiedzi na pytania Komisja udaje się na obrady na oddzielnym kanale prywatnym, a obecne spotkanie dalej trwa i nadal jest nagrywane.
 10. Po powrocie, przewodniczący Komisji ogłosi wynik egzaminu.
  Następnie nagrywanie spotkania zostanie wyłączone.
  Aby się rozłączyć klikamy czerwoną ikonkę słuchawki.

Przebieg obrony zdalnej (komisja)

 1. Uruchamiamy Microsoft Teams.
  Następnie przechodzimy do zakładki Kalendarz, odnajdujemy naszą Obronę i klikamy na nią lewym przyciskiem myszy.
 2. W oknie szczegółów klikamy przycisk Dołącz
 3. Sprawdzamy czy udostepniamy kamerę i mikrofon, a nastepnie klikamy Dołącz teraz
 4. Przewodniczący komisji sprawdza listę uczestników klikając na przycisk pokaż uczestników i w razie potrzeby zaprasza niepodłączonych uczestników.
  – W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na osobie z listy i wybieramy Poproś o dołączenie.
 5. Przewodniczący komisji czeka na podłączenie wszystkich osób, następnie informuje że spotkanie będzie nagrywane i włącza nagrywanie
  –Nagrywanie spotkania rozpoczynamy klikając na przycisk więcej działań
  Następnie z rozwijanej listy wybieramy Rozpocznij nagrywanie.
 6. W tym momencie nagrywanie jest rejestrowane.
 7. Student rozpoczyna prezentację pracy dyplomowej
 8. Po prezentacji Przewodniczący Komisji zwraca się do zespołu o zadanie 3 pytań i udostępnia ekran z pytaniami Udostepnianie ekranu
 9. Po odpowiedzi na pytania Przewodniczący Komisji rozpoczyna nowe spotkanie na kanale prywatnym.
  1. Aby rozpocząć nowe spotkanie w kanale prywatnym przechodzimy do zakładki Zespoły, następnie wybieramy kanał Komisja i klikamy ikonę Rozpocznij spotkanie teraz.
   Ponownie klikamy Rozpocznij spotkanie teraz.
  2. Aby dołączyć do rozpoczętego już spotkania w kanale prywatnym przechodzimy do zakładki Zespoły, następnie wybieramy kanał Komisja i klikamy Dołącz w pasku Trwające spotkanie.
 10. Po dołączeniu do prywatnego kanału Komisja ocenia pracę dyplomową studenta oraz potwierdza treść protokołu w Uczelnianym Banku Informacji
 11. Po ustaleniu i potwierdzeniu oceny, przewodniczący drukuje protokół
 12. Członkowie komisji wraz z przewodniczącym wracają do spotkania ze studentem – w tym celu należy kliknąć przycisk wznów
 13. Przewodniczący Komisji odczytuje protokół egzaminu studentowi. Następnie wyłącza nagrywanie
  1. Aby zakończyć nagrywanie spotkania ponownie klikamy na przycisk więcej działań i wybieramy Zatrzymaj nagrywanie.
  2. Potwierdzamy przyciskiem Zatrzymaj nagrywanie.
 14. Rozłączamy się z prywatnego spotkania Komisji, a następnie z Obrony klikając przycisk rozłącz

Zespoły

Tworzenie linku dołączania do zespołu

 1. Jeśli jesteś właścicielem zespołu, przejdź do nazwy zespołu i kliknij przycisk Więcej opcji (trzy kropki), następnie wybierz Pobierz link do zespołu.
 2. Kliknij przycisk Kopiuj, a następnie Wyślij link do osoby, które chcesz zaprosić do zespołu.

Tworzenie kodu dołączania do zespołu

 1. Jeśli jesteś właścicielem zespołu, przejdź do nazwy zespołu i kliknij przycisk Więcej opcji (trzy kropki), następnie wybierz Zarządzanie zespołem.
 2. Wybierz kartę Ustawienia , rozwiń pole Kod zespołu i naciśnij przycisk Wygeneruj.
 3. Pojawi się kod który możemy skopiować, a następnie wysłać do osoby którą chcemy zaprosić do zespołu.

Dołączanie do zespołu za pomocą kodu

Uwaga! Musimy posiadać kod dołączenia!

 1. Aby dołączyć do zespołu za pomocą kodu, klikamy w zakładkę Zespoły, a następnie przycisk w prawym górnym rogu Dołącz do zespołu lub utwórz nowy
 2. W polu "dołącz do zespołu wpisując kod" wpisujemy kod zespołu, a następnie klikamy Dołącz do zespołu
 3. Właśnie dołączyliśmy do zespołu
 4. Nowy zespół został dodany do naszej zakładki Zespoły