Microsoft Teams

Z WikiWit
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Microsoft Teams to usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej

Instalacja/uruchomienie Microsoft Teams

Wersja w przeglądarce (bez instalacji)

 1. Wejdź na stronę teams.microsoft.com i wpisz swój e-mail do konta office365 w postaci login@office.wit.edu.pl i kliknij Dalej
 2. Wpisz hasło przypisane do konta w Office365, a następnie kliknij Zaloguj
 3. Kliknij Tak
 4. Zostałeś/aś zalogowany/a w usłudze Microsoft Teams.

Instalacja programu (Windows)

 1. Pobierz i uruchom plik instalacyjny z oficjalnej strony programu https://teams.microsoft.com/downloads.
 2. Pojawi się okno kreatora instalacji. Kliknij kontynuuj
 3. Wpisz swój e-mail do konta Office365 w postaci login@office.wit.edu.pl i kliknij Zaloguj się
 4. Wpisz hasło przypisane do konta w Office365, a następnie kliknij Zaloguj
 5. Kliknij Do dzieła!
 6. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Zezwalaj mojej organizacji na zarządzanie moim urządzeniem i kliknij Tak
 7. Jeżeli pojawi się komunikat o wprowadzeniu zmian na komputerze - potwierdź go.
 8. Aplikacja Microsoft Teams została zainstalowana i skonfigurowana.

Zmiana hasła do usługi Office 365

Instrukcja zmiany hasła do usługi Office 365 dostępna jest tutaj -> Zmiana hasła do usługi Office365

Nauczanie zdalne (spotkanie)

Tworzenie spotkania przez UBI (wykładowcy)

 1. Zaloguj się do Uczelnianego Banku Informacji i przejdź do zakładki Mój profil > Dydaktyka > Kursy > Zajęcia > Teams.
 2. Wybierz odpowiedni Semestr, Przedmiot, Grupę i Dzień/godzinę, następnie Utwórz spotkanie.
 3. Spotkanie zostało dodane, aby do niego dołączyć kliknij Dołącz do spotkania
 4. Jeżeli masz zainstalowaną aplikację Microsoft Teams kliknij przycisk Zezwól (lub na dole strony Zaloguj się) jeżeli nie uruchom Microsoft Teams w przeglądarce internetowej klikając Zamiast tego użyj aplikacji sieciowej.
 5. Wybierz zakładkę kalendarz i kliknij w spotkanie do którego chcesz dołączyć (jeżeli jesteśmy już w szczegółach spotkania – pomijamy ten punkt).
 6. Sprawdź czy wszystkie dane się zgadzają, jeżeli tak kliknij Dołącz
 7. Ustaw czy chcesz udostępniać własną kamerę/mikrofon, a następnie kliknij Dołącz teraz
 8. Właśnie dołączyłeś/aś do spotkania - Sprawdź ile osób już się podłączyło – kliknij na ikonkę Pokaż uczestników

Tworzenie spotkania przez Microsoft Teams (wykładowcy)

Tworzenie spotkania

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Następnie przejdź do zakładki Kalendarz i kliknij przycisk + Nowe spotkanie
 2. Wypełnij szczegóły dotyczące spotkania:
  Tytuł spotkania: wpisz nazwę zajęć/spotkania
  Dodaj uczestników wpisując Imię i/lub Nazwisko lub Login, a następnie wybierz ich z automatycznie wyświetlanej listy.
  Ustaw termin w którym spotkanie się odbędzie.
  (Jeżeli chcesz utworzyć spotkanie w kanale zespołu przejdź do Tworzenie spotkania w kanale zespołu przez Microsoft Teams (wykładowcy))
  Jeżeli wszystkie dane są poprawne kliknij Wyślij
 3. Sprawdź czy spotkanie jest widoczne w kalendarzu
 4. W terminie planowanych zajęć zaloguj się do Microsoft Teams, wybierz zakładkę kalendarz i kliknij na nasze zaplanowane zajęcia.
 5. Kliknij Dołącz
 6. Ustaw czy chcesz udostępniać własną kamerę/mikrofon, a następnie kliknij Dołącz teraz
 7. Właśnie dołączyłeś/aś do spotkania - Sprawdź ile osób już się podłączyło – kliknij na ikonkę Pokaż uczestników

Tworzenie spotkania w kanale zespołu

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Następnie przejdź do zakładki Kalendarz i kliknij przycisk + Nowe spotkanie
 2. Wypełnij szczegóły dotyczące spotkania:
  Tytuł spotkania: wpisz nazwę spotkania
  Możesz dodać dodatkowych uczestników wpisując Imię i/lub Nazwisko lub Login, a następnie wybierając ich z automatycznie wyświetlanej listy
  Ustaw termin w którym spotkanie się odbędzie.
  Wybierz kanał zespołu w którym chcesz utworzyć spotkanie (osoby należące do kanału będą automatycznie zaproszone)
 3. Jeżeli wszystkie dane są poprawne kliknij Wyślij
 4. Sprawdź czy spotkanie zostało utworzone i jest widoczne w kalendarzu
 5. Sprawdź czy spotkanie zostało wyświetlone w wybranym kanale zespołu
  Wybierz zakładkę Zespoły, a następnie kliknij w wybrany wcześniej zespół
  W zespole wybierz kanał w którym utworzyłeś/aś spotkanie

Tworzenie spotkania bezpośrednio w kanale zespołu

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Przejdź do zakładki Zespoły i wybierz zespół
 2. Wybierz kanał w którym chcesz utworzyć spotkanie
 3. Kliknij w ikonę Rozpocznij spotkanie teraz
 4. Wpisz nazwę spotkania, a następnie kliknij Rozpocznij spotkanie teraz (spotkanie rozpocznie się natychmiast) lub Zaplanuj spotkanie (będziesz mógł zaplanować spotkanie na wybraną datę/godzinę)
  Po kliknięciu Zaplanuj spotkanie – wypełnij szczegóły dotyczące spotkania:
  Tytuł spotkania: wpisz nazwę spotkania
  Możesz dodać dodatkowych uczestników wpisując Imię i/lub Nazwisko lub Login, a następnie wybierając ich z automatycznie wyświetlanej listy
  Ustaw termin w którym spotkanie się odbędzie.
  Wybierz kanał zespołu w którym chcesz utworzyć spotkanie (osoby należące do kanału będą automatycznie zaproszone)
  Jeżeli wszystkie dane są poprawne kliknij Wyślij

Dołączenie do spotkania przez UBI (studenci)

 1. Zaloguj się do Uczelnianego Banku Informacji i przejdź do zakładki Mój profil > Dydaktyka > Kursy > Zajęcia > Teams.
 2. Wybierz odpowiedni Semestr, Przedmiot, Grupę i Dzień/godzinę, a następnie Dołącz do spotkania. – Uwaga! Dołączyć przez UBI możemy tylko do zajęć przy których widnieje Ikonka Microsoft Teams.
 3. Jeżeli masz zainstalowaną aplikację Microsoft Teams kliknij przycisk Zezwól (lub na dole strony Zaloguj się) w przeciwnym wypadku uruchom Microsoft Teams w przeglądarce internetowej klikając Zamiast tego użyj aplikacji sieciowej.
 4. W oknie szczegółów kliknij przycisk Dołącz
 5. Ustaw czy chcesz udostępniać własną kamerę/mikrofon, a następnie kliknij Dołącz teraz
 6. Właśnie dołączyłeś/aś do spotkania

Dołączenie do spotkania przez Microsoft Teams (studenci)

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Następnie przechodź do zakładki Kalendarz, odnajdź spotkanie w którym chcesz uczestniczyć (aby było ono widoczne musisz być dodany do niego przez osobę prowadzącą) i kliknij na nie lewym przyciskiem myszy.
 2. W oknie szczegółów kliknij przycisk Dołącz
 3. Ustaw czy chcesz udostępniać własną kamerę/mikrofon, a następnie kliknij Dołącz teraz
 4. Właśnie dołączyłeś/aś do spotkania

Obsługa spotkania

 • Przyciski
  – rozłącz spotkanie
  – rozpocznij udostępnianie
  – zatrzymaj udostępnianie
  – pokaż uczestników (dodaj uczestników)
  – więcej działań
  – pokaż konwersację (czat spotkania)

Udostępnianie Ekranu/Okna

 1. Aby udostępnić ekran/okno podczas prowadzonego spotkania kliknij przycisk Udostepnij.
 2. Następnie z rozwiniętego menu wybierz ekran lub otwarte okno, które chcesz udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania.
 3. Podczas udostępniania w prawym dolnym rogu oraz na górze ekranu (dopiero po najechaniu kursorem) wyświetlane jest menu
 4. Aby zakończyć udostępnianie kliknij przycisk zatrzymaj udostępnianie

Udostępnianie Prezentacji

 1. Aby udostępnić prezentację podczas prowadzonego spotkania kliknij przycisk Udostepnij.
 2. Następnie z rozwiniętego menu w kolumnie PowerPoint wybierz Przeglądaj, a następnie załaduj plik z komputera i wybierz prezentację którą chcesz udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania.
 3. Podczas udostępniania w prawym dolnym rogu oraz na górze ekranu (dopiero po najechaniu kursorem) wyświetlane jest menu
 4. Aby zakończyć udostępnianie kliknij przycisk zakończ prezentację

Udostępnianie Tablicy (Microsoft Whiteboard)

 1. Aby udostępnić ekran/okno podczas prowadzonego spotkania kliknij przycisk Udostepnij.
 2. Następnie z rozwiniętego menu wybierz Tablica (Whiteboard)
 3. Tablica jest gotowa do użycia – tablica jest udostępniona wszystkim uczestnikom spotkania.
 4. Aby zakończyć udostępnianie kliknij przycisk zakończ prezentację (menu pojawi się po najechaniu kursorem na dół okna Microsoft Teams)

Dodaj osoby w trakcie spotkania (Lista uczestników)

 1. Aby dodać nowe osoby podczas prowadzenia spotkania kliknij na przycisk pokaż uczestników
 2. Następnie na liście uczestników w polu zaproś kogoś wpisz Imię i/lub Nazwisko lub Login i wybierz osobę z automatycznie wyświetlanej listy.

Nagrywanie spotkania

 1. Aby rozpocząć nagrywanie spotkania kliknij na przycisk więcej działań
 2. Następnie z rozwijanej listy wybierz Rozpocznij nagrywanie.
 3. W tym momencie nagrywanie jest rejestrowane.
 4. Aby zakończyć nagrywanie spotkania ponownie kliknij na przycisk więcej działań i wybieramy Zatrzymaj nagrywanie.
 5. Potwierdź przyciskiem Zatrzymaj nagrywanie.
 6. Wszystkie nagrania z aktualnego spotkania są wyświetlane na czacie spotkania – aby je zobaczyć kliknij ikonę pokaż konwersację
 7. Po zatrzymaniu nagrywania należy chwilę zaczekać aż zostanie ono zapisane. Po chwili możemy je już udostępniać
 8. Wszystkie nasze nagrania zapisywane są w Microsoft Stream skąd możemy je pobrać, usunąć, udostępnić czy edytować.

Obrona zdalna

Potwierdzenie uczestnictwa

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Następnie przejdź do zakładki Kalendarz, odnajdź Obronę w której uczestniczysz i kliknij na nią lewym przyciskiem myszy.
 2. W oknie szczegółów kliknij przycisk Potwierdź uczestnictwo
 3. Następnie kliknij Akceptuj
 4. Uczestnictwo w spotkaniu zostało zaakceptowane, możesz zamknąć okno szczegółów

Przebieg obrony zdalnej (student)

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Następnie przejdź do zakładki Kalendarz, odnajdź Obronę w której uczestniczysz i kliknij na nią lewym przyciskiem myszy.
 2. W oknie szczegółów kliknij przycisk Dołącz
 3. Sprawdź czy udostępniasz kamerę i mikrofon, a następnie kliknij Dołącz teraz
 4. Właśnie dołączyłeś/aś do spotkania.
  Zostaniesz poinstruowany/a przez Komisję na temat dalszego postępowania, od tego momentu spotkanie on-line będzie nagrywane.
 5. Możesz przejść do prezentacji, w tym celu kliknij ikonkę Udostepnij
 6. Następnie z rozwiniętego menu w kolumnie PowerPoint wybierz Przeglądaj, a następnie załaduj plik z komputera i wybierz prezentację którą chcesz udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania.
 7. Rozpocznij prezentację pracy dyplomowej.
 8. Po zakończeniu prezentacji Komisja zada 3 pytania – odpowiedzi udzielasz słownie
 9. Po odpowiedzi na pytania Komisja udaje się na obrady na oddzielnym kanale prywatnym, a obecne spotkanie dalej trwa i nadal jest nagrywane.
 10. Po powrocie, przewodniczący Komisji ogłosi wynik egzaminu.
  Następnie nagrywanie spotkania zostanie wyłączone.
  Aby się rozłączyć kliknij czerwoną ikonkę słuchawki.

Przebieg obrony zdalnej (komisja)

 1. Uruchom Microsoft Teams.
  Następnie przejdź do zakładki Kalendarz, odnajdź Obronę w której uczestniczysz i kliknij na nią lewym przyciskiem myszy.
 2. W oknie szczegółów kliknij przycisk Dołącz
 3. Sprawdź czy udostępniasz kamerę i mikrofon, a następnie kliknij Dołącz teraz
 4. Przewodniczący komisji sprawdza listę uczestników klikając na przycisk pokaż uczestników i w razie potrzeby zaprasza niepodłączonych uczestników.
  – W tym celu klika prawym przyciskiem myszy na osobie z listy i wybiera Poproś o dołączenie.
 5. Przewodniczący komisji czeka na podłączenie wszystkich osób, następnie informuje że spotkanie będzie nagrywane i włącza nagrywanie
  – Nagrywanie spotkania rozpoczyna klikając na przycisk więcej działań
  Następnie z rozwijanej listy wybiera Rozpocznij nagrywanie.
 6. W tym momencie nagrywanie jest rejestrowane.
 7. Student rozpoczyna prezentację pracy dyplomowej
 8. Po prezentacji Przewodniczący Komisji zwraca się do zespołu o zadanie 3 pytań i udostępnia ekran z pytaniami Udostepnianie ekranu
 9. Po odpowiedzi na pytania Przewodniczący Komisji rozpoczyna nowe spotkanie na kanale prywatnym.
  1. Aby rozpocząć nowe spotkanie w kanale prywatnym przejdź do zakładki Zespoły, następnie wybierz kanał Komisja i kliknij ikonę Rozpocznij spotkanie teraz.
   Ponownie kliknij Rozpocznij spotkanie teraz.
  2. Aby dołączyć do rozpoczętego już spotkania w kanale prywatnym przejdź do zakładki Zespoły, następnie wybierz kanał Komisja i kliknij Dołącz w pasku Trwające spotkanie.
 10. Po dołączeniu do prywatnego kanału Komisja ocenia pracę dyplomową studenta oraz potwierdza treść protokołu w Uczelnianym Banku Informacji
 11. Po ustaleniu i potwierdzeniu oceny, przewodniczący drukuje protokół.
 12. Członkowie komisji wraz z przewodniczącym wracają do spotkania ze studentem – w tym celu należy kliknąć przycisk wznów
 13. Przewodniczący Komisji odczytuje protokół egzaminu studentowi. Następnie wyłącza nagrywanie
  1. Aby zakończyć nagrywanie spotkania kliknij na przycisk więcej działań i wybierz Zatrzymaj nagrywanie.
  2. Potwierdź klikając przycisk Zatrzymaj nagrywanie.
 14. Rozłącz się z prywatnego spotkania Komisji, a następnie z Obrony klikając przycisk rozłącz

Brakujący kanał

 1. W wybranym zespole, w zakładce zespoły kliknij i wybierz opcję Zarządzanie zespołem
 2. Wybierz zakładkę Kanały
 3. Zaznacz brakujący kanał' (w tym przypadkuKomisja) w kolumnie Pokaż dla mnie
 4. Ukryty kanał został przywrócony

Zespoły

Tworzenie linku dołączania do zespołu

 1. Jeśli jesteś właścicielem zespołu, przejdź do nazwy zespołu i kliknij przycisk Więcej opcji (trzy kropki), następnie wybierz Pobierz link do zespołu.
 2. Kliknij przycisk Kopiuj, a następnie Wyślij link do osoby, które chcesz zaprosić do zespołu.

Tworzenie kodu dołączania do zespołu

 1. Jeśli jesteś właścicielem zespołu, przejdź do nazwy zespołu i kliknij przycisk Więcej opcji (trzy kropki), następnie wybierz Zarządzanie zespołem.
 2. Wybierz kartę Ustawienia , rozwiń pole Kod zespołu i naciśnij przycisk Wygeneruj.
 3. Pojawi się kod który możemy skopiować, a następnie wysłać do osoby którą chcemy zaprosić do zespołu.

Dołączanie do zespołu za pomocą kodu

Uwaga! Musimy posiadać kod dołączenia!

 1. Aby dołączyć do zespołu za pomocą kodu, kliknij w zakładkę Zespoły, a następnie przycisk w prawym górnym rogu Dołącz do zespołu lub utwórz nowy
 2. W polu "dołącz do zespołu wpisując kod" wpisz kod zespołu, a następnie kliknij Dołącz do zespołu
 3. Właśnie dołączyłeś/aś do zespołu
 4. Nowy zespół został dodany do zakładki Zespoły